Akademie HA-VEL...Naše společnost se stala dodavatelem „Systematického rozvoje a zvyšování odborné kvalifikace I. a II.“ v rámci projektu: Vybudováním Obchodní, Manažerské i Odborné Akademie HA-VEL k získání konkurenceschopnosti na českém trhu IT a telekomunikačních služeb díky vybudování a udržení špičkové kvality svých lidských zdrojů. 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00130

 

Realizované aktivity projektu:

 

  • Management systému bezpečnosti informací
  • Auditor ISMS
  • Management rizik v ISMS
  • Management havarijního plánování
  • Certifikační testy MS
  • Implementing CISCO……… (4 odborné výukové kurzy IT)

 

centrum.bvu.czCISCOMicrosoft certified